Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cynghorwyr Cheow-Lay Wee (Cadeirydd) 2 Glan Corris, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DS cheowlaywee@btinternet.com - 01824 710336 - 07976 394920 Richard Heginbotham (Is-Gadeirydd) Bryn Mawr, Bontuchel, Ruthin, LL15 2BP info@ruthinbespokekitchens.co.uk - 01824 710281 - 07912 652310 Eifion Wyn Jones Ysgeibion Farm, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2BT eifionwyn57@hotmail.co.uk - 01824 710259 Emrys Williams Henblas, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DP No email address - 01824 710260 Gethin Jones Ffynnon Ddu, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DU gcffynnonddu@yahoo.com - 01824 710366 Huw Jones Cae'r Weirglodd, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DR huw@caerweirglodd.co.uk - 01824 710247 Oswyn Jones Bron Parc, Galltegfa, Rhuthun, LL15 2AR gellilas@gmail.com - 01824 710221 - 01824 705957 Philip Williams 1 Pen-y-Gelli, Bontuchel, Ruthin, LL15 2BG phil.williams607@outlook.com - 01824 710607 - 07493 501517 Joe Welch (Cynghorydd Sir) Plas Farm, Nantglyn, Denbigh, LL16 5RB joseph.welch@denbighshire.co.uk - 01745 550680 - 07979 102346 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613

Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs

Agenda Cliciwch ar y linc isod i lwytho agenda y cyfarfod priodol: Mawrth 2020 Ionawr 2020
Cyfarfodydd Mae Cyngor Cymuned Cyffylliog yn cyfarfod ar yr ail nos Lun yn misoedd Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd yn Festri’r Capel yn Cyffylliog Dyddiadau cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn 2020 yw:- 13eg o Ionawr, 2020 am 7.00y.h. 9fed o Fawrth, 2020 am 7.00y.h. 11eg o Fai, 2020 am 7.30y.h. 13eg o Orffennaf, 2020 am 7.30y.h. 14eg o Fedi, 2020 am 7.30y.h. 9fed o Dachwedd, 2020 am 7.00y.h.
Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cynghorwyr Cheow-Lay Wee (Cadeirydd) 2 Glan Corris, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DS cheowlaywee@btinternet.com - 01824 710336 - 07976 394920 Richard Heginbotham (Is-Gadeirydd) Bryn Mawr, Bontuchel, Ruthin, LL15 2BP info@ruthinbespokekitchens.co.uk - 01824 710281 - 07912 652310 Eifion Wyn Jones Ysgeibion Farm, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2BT eifionwyn57@hotmail.co.uk - 01824 710259 Emrys Williams Henblas, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DP No email address - 01824 710260 Gethin Jones Ffynnon Ddu, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DU gcffynnonddu@yahoo.com - 01824 710366 Huw Jones Cae'r Weirglodd, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DR huw@caerweirglodd.co.uk - 01824 710247 Oswyn Jones Bron Parc, Galltegfa, Rhuthun, LL15 2AR gellilas@gmail.com - 01824 710221 - 01824 705957 Philip Williams 1 Pen-y-Gelli, Bontuchel, Ruthin, LL15 2BG phil.williams607@outlook.com - 01824 710607 - 07493 501517 Joe Welch (Cynghorydd Sir) Plas Farm, Nantglyn, Denbigh, LL16 5RB joseph.welch@denbighshire.co.uk - 01745 550680 - 07979 102346 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613
Agenda Cliciwch ar y linc isod i lwytho agenda y cyfarfod priodol: Mawrth 2020 Ionawr 2020

Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council © 2021

Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfarfodydd Mae Cyngor Cymuned Cyffylliog yn cyfarfod ar yr ail nos Lun yn misoedd Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd yn Festri’r Capel yn Cyffylliog Dyddiadau cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn 2020 yw:- 13eg o Ionawr, 2020 am 7.00y.h. 9fed o Fawrth, 2020 am 7.00y.h. 11eg o Fai, 2020 am 7.30y.h. 13eg o Orffennaf, 2020 am 7.30y.h. 14eg o Fedi, 2020 am 7.30y.h. 9fed o Dachwedd, 2020 am 7.00y.h.
01824 750283
TEMPLATE 
01824 750283