Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cynghorwyr Kelly McGregor Coed-yr-Hengoed, Bontuchel, Ruthin, LL15 2DD kellystackroom@yahoo.com - 07960 877379 Eifion Wyn Jones Ysgeibion Farm, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2BT eifionwyn57@hotmail.co.uk - 01824 710259 Gethin Jones Ffynnon Ddu, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DU gcffynnonddu@yahoo.com - 01824 710366 Huw Jones Cae'r Weirglodd, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DR huw@caerweirglodd.co.uk - 01824 710247 Kate Edge (Is Gadeirydd) Tyddyn Dadog, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DS kate90@btinternet.com - 01827 710206 - 07943 872327. Aled Rees (Cadeirydd) Bodingau, Bontuchel, Rhuthun, LL15 2BN bodingau@btinternet.com - 01824 710262 - 07977 020318 Emrys Williams Henblas, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DP No email address - 01824 710260 - 07399 114056. Elwyn Jones Ysgubor Newydd, Cyffylliog, Rhuthun, LL15 2DP No email address - 01824 710657 - 07775 939359 Elfed Williams (Cynghorydd Sir) Dolwar, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4NT elfed.williams@denbighshire.co.uk - 01745 890377 - 07901 547049 Molly McGregor (Youth Rep.) Coed-yr-Hengoed, Bontuchel, Ruthin, LL15 2DD mollymcg1982@icloud.com - 07985 760581 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613

Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfarfodydd Mae Cyngor Cymuned Cyffylliog yn cyfarfod ar yr ail nos Lun yn misoedd Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd yn Festri’r Capel yn Bontuchel Dyddiadau cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn 2024 i ddigwydd am 7.30y.h. yn Festri’r Capel yn Bontuchel.
Dogfennau Cliciwch ar y linc isod i lwytho y dogfen priodol: Polisi Claddu Rheolau Sefydol Cofrestr Risg ac Asesiad Risg Protocol Datrysiadau Lleol Rheoliadau Ariannol Polisi Risg Polisi Cyfarfodydd Aml-leoliad Rheolaethau Mewnol Cynllun Cyhoeddi Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Gwahoddiad i dendro Blwch Ffon a Chynnal Tiroedd Hysbysiad o Gyfethol Cynrychiolwr Ieuenctid Ionawr 2023 Hysbysiad o Gyfethol Medi 2022 Diweddariad Ysgol Cyffylliog Er mwyn eich diweddaru i gyd, mae'r Cyngor Cymuned rydym wedi ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych gyda chynnig i drosglwyddo safle'r ysgol i'r Gymuned. Rydym wedi comisiynu Cynlas Cyf, a baratôdd yr adroddiad cychwynnol, i baratoi cynnig i'r Awdurdod Lleol i swyddogion ac aelodau ei ystyried. Mae'r cynnig I Gyngor Sir Ddinbych yn cynnwys cadw rhan o'r hen adeilad i ddarparu cyfleuster cymunedol newydd, gardd goffa wedi'i chadw a'i gwella (mewn ymgynghoriad â'r teulu), cyfleusterau parcio ceir a mannau agored cymunedol ar gyfer digwyddiadau. Paratowyd y cynllun hwn gan Benseiri Tirwedd Stiwdio Owens. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau wrth i faterion ddatblygu. Sedd Wag Mehefin 2021 Adroddiad Terfynol Ysgol Cyffylliog Holiadur Rhaglen Datblygu Wledig
Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cynghorwyr Kelly McGregor Coed-yr-Hengoed, Bontuchel, Ruthin, LL15 2DD kellystackroom@yahoo.com - 07960 877379 Eifion Wyn Jones Ysgeibion Farm, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2BT eifionwyn57@hotmail.co.uk - 01824 710259 Gethin Jones Ffynnon Ddu, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DU gcffynnonddu@yahoo.com - 01824 710366 Huw Jones Cae'r Weirglodd, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DR huw@caerweirglodd.co.uk - 01824 710247 Kate Edge (Is Gadeirydd) Tyddyn Dadog, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DS kate90@btinternet.com - 01827 710206 - 07943 872327. Aled Rees (Cadeirydd) Bodingau, Bontuchel, Rhuthun, LL15 2BN bodingau@btinternet.com - 01824 710262 - 07977 020318 Emrys Williams Henblas, Cyffylliog, Ruthin, LL15 2DP No email address - 01824 710260 - 07399 114056. Elwyn Jones Ysgubor Newydd, Cyffylliog, Rhuthun, LL15 2DP No email address - 01824 710657 - 07775 939359 Elfed Williams (Cynghorydd Sir) Dolwar, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4NT elfed.williams@denbighshire.co.uk - 01745 890377 - 07901 547049 Molly McGregor (Youth Rep.) Coed-yr-Hengoed, Bontuchel, Ruthin, LL15 2DD mollymcg1982@icloud.com - 07985 760581 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613

Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfarfodydd Mae Cyngor Cymuned Cyffylliog yn cyfarfod ar yr ail nos Lun yn misoedd Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd yn Festri’r Capel yn Bontuchel Dyddiadau cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn 2024 i ddigwydd am 7.30y.h. yn Festri’r Capel yn Bontuchel.
Dogfennau Cliciwch ar y linc isod i lwytho y dogfen priodol: Polisi Claddu Rheolau Sefydol Risk Register and Risk AssessmentCofrestr Risg ac Asesiad Risg Protocol Datrysiadau Lleol Rheoliadau Ariannol Polisi Risg Polisi Cyfarfodydd Aml-leoliad Rheolaethau Mewnol Cynllun Cyhoeddi Polisi Cydraddoldeb ac AmrywiaethGwahoddiad i dendro Blwch Ffon a Chynnal Tiroedd Hysbysiad o Gyfethol Cynrychiolwr Ieuenctid Ionawr 2023 Hysbysiad o Gyfethol Medi 2022 Diweddariad Ysgol Cyffylliog Er mwyn eich diweddaru i gyd, mae'r Cyngor Cymuned rydym wedi ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych gyda chynnig i drosglwyddo safle'r ysgol i'r Gymuned. Rydym wedi comisiynu Cynlas Cyf, a baratôdd yr adroddiad cychwynnol, i baratoi cynnig i'r Awdurdod Lleol i swyddogion ac aelodau ei ystyried. Mae'r cynnig I Gyngor Sir Ddinbych yn cynnwys cadw rhan o'r hen adeilad i ddarparu cyfleuster cymunedol newydd, gardd goffa wedi'i chadw a'i gwella (mewn ymgynghoriad â'r teulu), cyfleusterau parcio ceir a mannau agored cymunedol ar gyfer digwyddiadau. Paratowyd y cynllun hwn gan Benseiri Tirwedd Stiwdio Owens. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau wrth i faterion ddatblygu. Sedd Wag Mehefin 2021 Adroddiad Terfynol Ysgol Cyffylliog Holiadur Rhaglen Datblygu Wledig
01824 750283
TEMPLATE 
01824 750283