Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cysylltu efo’r Cyngor Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613

Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cysylltu efo’r Cyngor Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613

Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs

01824 750283
TEMPLATE 
01824 750283