Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Mae Cyngor Cymuned Cyffylliog yn cwmpasu pentrefi Cyffylliog a Bontuchel. Mae’r plwyf wedi ei leoli rhwng y cymunedau o Rhuthun, Efenechtyd, Clocaenog, Llanfihangel Glyn Myfyr, Nantglyn, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch a Llanynys. Mae’r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig o 8 cynghorydd sy’n dod o amrywiaeth o gefndiroedd, sy’n gweithio’n ddi-dal ac yn hollol wirfoddol er budd y gymdogaeth maent yn byw ynddo yn ogystal a buddianau y trigolion lleol. Rydym yn cyfarfod chwech gwaith yn y flwyddyn am 7.00y.h. yn Festry Capel Cyffylliog. Mae gennym gaderiydd etholedig, is-gadeirydd a chlerc sy’n gyfrifol am gadw cofnodion a gohebiaeth. Bydd ein cynghorydd sirol hefyd yn bresennol yn ein cyfarfodydd. Yn ystod ein cyrfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol sydd o bwys o’r gymuned - megis llwybrau cyhoeddus, ffyrdd, draeniaid, adeiladau, a unrhyw gwynion byddwn wedi ei dderbyn gan y cyhoedd. Byddwn yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i’r Cyngor Sirol. Rydym yn gosod precept bob blwyddyn. Byddwn yn achlysurol yn derbyn ymwelwyr i’r cyfarfodydd megis ein Plismon cymunedol neu ein A.S. lleol. Mae croeso i unrhyw un o’r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfodydd.

Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council
Mae Cyngor Cymuned Cyffylliog yn cwmpasu pentrefi Cyffylliog a Bontuchel. Mae’r plwyf wedi ei leoli rhwng y cymunedau o Rhuthun, Efenechtyd, Clocaenog, Llanfihangel Glyn Myfyr, Nantglyn, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch, a Llanynys. Mae’r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig o 8 cynghorydd sy’n dod o amrywiaeth o gefndiroedd, sy’n gweithio’n ddi-dal ac yn hollol wirfoddol er budd y gymdogaeth maent yn byw ynddo yn ogystal a buddianau y trigolion lleol. Rydym yn cyfarfod chwech gwaith yn y flwyddyn am 7.30y.h. yn Festry Capel Cyffylliog. Mae gennym gaderiydd etholedig, is-gadeirydd a chlerc sy’n gyfrifol am gadw cofnodion a gohebiaeth. Bydd ein cynghorydd sirol hefyd yn bresennol yn ein cyfarfodydd. Yn ystod ein cyrfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol sydd o bwys o’r gymuned - megis llwybrau cyhoeddus, ffyrdd, draeniaid, adeiladau, a unrhyw gwynion byddwn wedi ei dderbyn gan y cyhoedd. Byddwn yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i’r Cyngor Sirol. Rydym yn gosod precept bob blwyddyn. Byddwn yn achlysurol yn derbyn ymwelwyr i’r cyfarfodydd megis ein Plismon cymunedol neu ein A.S. lleol. Mae croeso i unrhyw un o’r cyhoedd fod yn bersennol yn y cyfarfodydd.

Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

01824 750283
01824 750283